SD-Kart Hazırlama

AM335x için SD-Kartın belirli formatta hazırlanması gerekmektedir. AM335x RBL aşamasında SD-Kart içerisinde FAT bir bölüm arar ve bu bölüm içinde SPL dosyasını arar.

AM335x’in MMC/SD Kart Boot prosesi şu şekildedir:

AM335x MMC Boot

SPL Dosyası U-Boot’u, U-Boot Linux Kerneli yükleyecektir. Bu dosyaların hepsi genellikle FAT bölümde olur.

RootFS ise SD-Kart üzerinde başka bir bölümde (genellikle ext4 formatında) olacaktır.

Özetle SD_Kart üzerinde FAT ve EXT4 formatında olan iki ayrı bölüm olacaktır, gereken adımlar şu şekildedir:

SD-Kart takıldığı zaman Ubuntu tarafında hangi /dev/ altında yeni bir cihaz olarak belirecektir. Bu isim genelde sdb,sdc gibi isimlerle ortaya çıkar. Yanlış bir isim ile işlem yaparsanız mevcut diskinizi uçurabilirsiniz.

Benim sistemimde SD-Kart /dev/sdb olarak gözükmektedir.

Öncelikle SD-Kartın mevcut MBR silinir.

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=16

SD-Kart bölümlendirilmesi için fdisk kullanacağız.

sudo fdisk /dev/sdb
  1. o ile yeni bir DOS tablosu oluşturulur.
  2. n ile yeni bir bölüm oluşturulur. Sırasıyla p , 1 seçilir. Başlangıç sektörünü değiştirmeyeceğimiz için enter ile kabul edilir. Bundan sonraki aşamada birinci bölümün boyutunu belirlemek için değer girilir, biz +32M girelim.
  3. Birinci bölümün tipini W95 FAT16 (LBA) yapmak için sırasıyla t ve e seçilir.
  4. Birinci bölümün boot edilebilir flagini setlemek için a ve 1 seçilir.
  5. RootFS için gerekli olan ikinci bölüm için n ile yeni bir bölüm oluşturulur. Sırasıyla p , 2 seçilir. Başlangıç sektörünü değiştirmeyeceğimiz için enter ile kabul edilir. Bundan sonraki aşamada ikinci bölümün boyutunu belirlemek için değer girilir, biz +256M girelim.
  6. Son olarak yaptıklarımızı p ile kontrol edelim. Şöyle bir tablo görmemiz gereklidir.

Örnek SD-Kart Tablosu

  1. w ile yaptığımız işler kaydedilir ve çıkılır.

Oluşturduğumuz SD-kart bölümlerine dosya sistemleri kurulur.

sudo mkfs.vfat /dev/sdb1 -n "boot"
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2 -L "rootfs"

Yukarıdaki SD-Kart işlemlerini otomatik olarak yapmak için hazırladığım scripti aşağıdaki komutlar ile kullanabilirsiniz.

chmod 755 mksdcard.sh
sudo ./mksdcard.sh /dev/sdb