Kernel Derleme

Kernel Edinme

U-Boot’ta olduğu gibi kernel içinde iki adet temel kaynağımız vardır: Mainline(ana akım) kernel ve TI kernel. U-Boot konusunda olduğu gibi ben TI’nin sağladığı Linux kerneli kullanacağım.

Mainline kernel kernel.org websitesinden indirilebilir.

Kernel.org’dan git kullanarak indirmek için şu komut kullanılır:

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git

Git kullanmadan tarball olarak indirmek için https://kernel.org/pub/linux/kernel websitesinden istenilen versiyon indirilebilir.

TI kernel indirmek için iki yol vardır:

  1. TI Processor SDK (Toolchain kurma bölümünde anlatıldı)
  2. git.ti.com ‘dan indirme

TI GIT üzerinden indirerek işlemlerimizi yapalım.

cd /opt/workspace
git clone git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git linux
cd linux/

GIT ile indirdiğimiz için birçok branch bulunacaktır. Önce branchlere bakalım

git branch -a

Biz çalışmalarımızı Processor SDK 5.03’e paralellik göstermesi için ti-linux-4.14.y branch ile yapalım.

git checkout ti-linux-4.14.y

Bu noktada işlerin karışmaması için kendi branchimizi oluşturmamız gerekiyor. Branch ismi beagle_dev olsun.

git checkout -b beagle_dev

Yaptığımız kontrol edelim.

git status
On branch beagle_dev nothing to commit, working directory clean

Artık Linux üzerinde yapacağımız tüm değişiklikler git tarafından takip edilecek.

Kernel Derleme

U-Boot’ta olduğu gibi derleme için bize bir adet çalışan config dosyası lazım. ARM sistemler için config dosyaları Linux içerisinde arch/arm/configs/ altında bulunur. Bu klasörün içinde çeşitli kartlar için config dosyaları bulunmaktadır, aşağıdaki komut ile mevcut config dosyaları listelenir.

ls /opt/workspace/linux/arch/arm/configs

BBB kartlar için omap2plus_defconfig dosyası kullanılacaktır. İndirdiğimiz SDK içerisinde ayrıca config dosyaları da var ancak şimdilik omap2plus_defconfig ile ilerleyelim.

omap2plus_defconfig dosyası aynı zamanda bazı DTS dosyalarını da derleyecektir. Bize lazım olan am335x-boneblack.dts dosyasıdır ve omap2plus_defconfig kapsamında derlenmektedir. Hangi dosyaların derleneceğinin belirlenmesi, kendi DTS dosyamızı sisteme tanıtmak gibi konulara ileride değerlendireceğiz. Device Tree dosyaları arch/arm/boot/dts klasörü altındadır, aşağıdaki komut ile mevcut DTS dosyaları listelenir.

ls /opt/workspace/linux/arch/arm/boot/dts

Şimdi omap2plus_defconfig dosyasına göre derleme yapalım.

cd /opt/workspace/linux
make ARCH=arm omap2plus_defconfig

Isterseniz şu aşamada menuconfig ile konfigürasyona bakabilirsiniz. İşlemci seçiminin doğru olduğunu görmek için menüden System Type / TI OMAP/AM/DM/DRA Family altındaki seçeneklere bakabilirsiniz.

make ARCH=arm menuconfig

omap2plus_defconfig İşlemci Seçimi

Derleme yapalım. İlk yapacağımız derleme de -j ile parametre vermeden tek çekirdek ile derleme yapmak daha iyi olacaktır. Bu sayede hata ayıklama işi daha kolay olmaktadır.

export CC=/opt/workspace/sdk/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=$CC -j4

Toolchain olarak Linaro’dan indirdiğimiz toolchain’i kullandık ve CROSS_COMPILE=$CC ile toolchain’i bildiriyoruz.

ARCH=arm parametresi ile derlememizi ARM çekirdek ile yapacağımızı bildiriyoruz.

-j4 parametresi ile derleme için kaç çekirdek kullanılacağını bildiriyoruz. Eğer ilk defa derleme yapıyorsanız bu parametreyi kullanmayın. Bu sayede derleme hatalarını görmemiz daha kolay olacaktır.

Derlememiz başarılı ise derlenmiş kernel zImage arch/arm/boot klasörü altında, am335x-boneblack.dtb dosyası arch/arm/boot/dts klasörü altında olacaktır.

Hazırladığımız SD-Karta bu iki dosyayı kopyalayalım. U-Boot başladığında ise herhangi bir tuşa basarak konsoldan durduralım.

U-Boot konsoldan aşağıdaki komutları girelim.

mmc rescanmmc dev 0setenv kerneladdr 0x82000000setenv dtbaddr 0x88000000fatload mmc 0:1 ${dtbaddr} am335x-boneblack.dtbfatload mmc 0:1 ${kerneladdr} zImage setenv bootargs console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootfstype=ext4 rootwaitbootz ${kerneladdr} - ${dtbaddr}

Yukarıdaki komutlara baktığımızda MMC cihazdan setenv tanımladığımız kerneladdr ve dtbaddr RAM adreslerine sırasıyla kernel ve device tree dosyası yüklenir. bootargs U-Boot ortamı için özel bir değişkendir, kernele boot esnasında verilecek parametreleri tutar. Verdiğimiz parametreler sırasıyla kernel konsolunun 115200 8n1 formatında ttyO0 (UART0) olacağı, rootfs’in /dev/mmcblk0p1 altında ext4 formatında ve yazılabilir olduğunu bildiriyoruz. En son satırda bootz komutuyla kerneladdr ve dtbaddr RAM adreslerinden makinanın boot prosesini başlatıyoruz.

Bu aşamada kernel boot işlemi başlayacak ancak rootfs olmadığı için işlem yarım kalacaktır.Eğer buraya kadar sorunsuz geldiysek işler gayet iyi gitmiş demektir.

Tabii her boot işleminde komutları tekrar tekrar girmeyeceğiz, bu komutları uEnv.txt dosyasında saklayacağız.

Örnek uEnv.txt dosyasını buradan indirebilirsiniz. Yaptığımız basitçe; yukarıda yazmış olduğumuz komutları özel bir U-Boot ortam değişkeni olan uenvcmd içine kaydetmek. U-Boot bu değişkeni yürüteceği için sırasıyla bizim komutları script gibi çalıştıracak. Tabii rootfs olmadığı için “Kernel panic” mesajıyla boot prosesi bitecek.

Linux uEnv.txt ile boot

Bu aşamadan sonra ilk rootfs’mizi oluşturalım ve bir adet sistemi tamamlayalım.