Buildroot Örnek: SSH Server Eklemek

İlk yaptığımız derlemeye kartımıza SSH bağlantısını sağlamak için gerekli olan Dropbear paketini ekleyelim.

cd /opt/workspace/buildroot
make menuconfig

Target packages / Networking applications bölümünden dropbear seçeneğini işaretleyip derleme yapalım.

Bu noktada dikkatinizi çekmenizi istediğim nokta dropbear paketinin ihtiyaç duyduğu paket otomatik olarak seçilir ve derleme sırasında bu ek paket(ler) kurulur.

../_images/br_dropbear_menu.png

make

Yeni RootFS’i SD-Karta yükleyelim. Açılış loglarında dropbear’in başladığını göreceğiz.

../_images/br_dropbear_start.png

PC ile Beaglebone-Black arasında ethernet kablosu ile bağlantı kuralım. Daha sonra PC ethernet portuna sabit bir IP (örn: 192.168.2.35) verelim (Windows’ta denetim masasından IP vermeniz sanal makina için yetiyor). Kartımıza da aynı subnette sabit bir IP vermemiz gerekiyor, komut satırından şu şekilde halledebiliriz:

ifconfig -a
ifconfig eth0 192.168.2.100

../_images/br_dropbear_firstip.png

Bu durumda kartımızın eth0 portunu sabit bir IP vererek ayağa kaldırdık. Yaptıklarımızı doğrulamak için sanal makinanın komut satırından karta ping atalım.

ping 192.168.2.100

Eğer tüm ayarlar doğru ise ekranda ping mesajlarını göreceksiniz. SSH bağlantısını root kullanıcı olarak kurmak için aşağıdaki komut bilgisayardan yürütülür.

ssh root@192.168.2.100

İlk defa SSH bağlantısı kurulacağı için bilgisayarınız bu makinayı listeye eklemeyi size soracak, onaylamanız durumunda şifre bölümüne geçeceksiniz.

../_images/br_dropbear_firstlogin.png

Böylelikle ilk defa Buildroot kullanarak yeni bir paket sisteminize eklemiş olduk. Son olarak config dosyamızı kaydedelim, ek olarak içine göz atalım. OPENSSL ve DROPBEAR paketleri de yeni config dosyamızda gözüküyor olmalı.

make savedefconfig
mv defconfig configs/beagle_basic_defconfig
cat configs/beagle_basic_defconfig