U-Boot Giriş

U-Boot Linux çekirdeği gibi kendine özel bir konsolu ve komutları vardır. Bu komutlar ve belirli parametreleri kullanarak U-Boot’u yönlendiririz.(çekirdeği nerede arayacak, çekirdeğe hangi parametreleri verecek vs. gibi)

U-Boot Komutları

U-Boot komutlarının bir kısmı için link

Önemli olan U-Boot komutları şunlardır(kullanımları aşağıda verilmemiştir) :

 • bootz , bootm Belli bir RAM adresindeki zImage formatındaki kerneli yürütür.
 • fatload DOS dosya sistemine sahip cihazdan dosyayı RAM adresine yükler.
 • ext2load EXT2 dosya sistemine sahip cihazdan dosyasını RAM adresine yükler.
 • ping ağ testi için kullanılır.
 • tftp ağdan dosya çekip RAM’e yüklemek için kullanılır.
 • dhcp ağda bulunan DHCP serverdan IP almak için kullanılır.
 • mmc eMMC, SD-Kart donanımlarına yönelik komutları içerir.
 • help Varolan komutları listeler.

U-Boot komut seti bizim yapacağımız derlemeye göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin FAT dosya sistemi ile ilgili komutları derleme esnasında yapacağımız konfigürasyona göre kapatıp/açabiliriz.

U-Boot Ortam Değişkenleri

U-Boot parametre ve komut bütününe ortam değişkenleri (environment variables) denir.

U-Boot ortam değişkenlerini derleme öncesinde, derleme sonrasında harici bir dosya ile veya komut satırından ayarlayabiliriz. Komut satırından yapılan değişiklikler eğer hedef cihazda U-Boot üzerinden kaydetme yapılıyorsa varsa kalıcı olarak saklanabilir. Ancak bu durum üretim için pek pratik değildir.

Ortam değişkenlerinin derleme öncesinde değiştirilmesi daha sonra işlenecektir.

Ortam değişkenleri ile ilgili U-Boot komutları şunlardır:

 • printenv tüm ortam değişkenlerini listeler
 • setenv RAM’de ortam değişkeni varsa değiştirir yoksa ekler.
 • saveenv RAM’de olan ortam değişkenlerini kaydeder.

Harici ortam değişkeni dosyası olarak çeşitli formatlar var ancak bizim sistemimiz için uEnv.txt dosyası kullanılacaktır. U-Boot uEnv.txt dosyasını bulursa mevcut ortam değişkenlerini ezer.

Bazı önemli ortam değişkenleri şunlardır:

 • bootcmd U-Boot’un boot amaçlı çalıştıracağı komuttur.
 • bootargs U-Boot’un kernele ileteceği parametreleri tutar.
 • ipaddr Cihazın IP Adresi
 • serverip tftpboot komutu için gerekli olan server IP adresi

Ortam değişkenleri ufak scriptler olabilirler, bu sayede çeşitli U-Boot komutları tek bir ortam değişkeni ile tanımlanabilir.

Örnek : uEnv.txt

loadaddr=0x82000000
fdtaddr=0x88000000
arg=setenv bootargs console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait
image=load mmc 0:1 ${loadaddr} uImage ;
fdt=load mmc 0:1 ${fdtaddr} am335x-bonegreen.dtb ;
uenvcmd=run arg;load image;load fdt;bootm ${loadaddr} - ${fdtaddr};

loadaddr –> RAM adresi.

fdtaddr –> RAM adresi.

arg –> setenv komutu ile bootargs değişkeni; konsol ttyO0 (UART0) ve rootfs’in mmcblk0p2 içinde ext4 biçiminde olacak şekilde ayarlanır. bootargs içindeki parametreler kernele bildirilir.

image –> mmc0:1 (sd-kart boot bölümü) bölümünden uImage dosyasını okur ve loadaddr adresine yükler.

fdt –> mmc0:1 (sd-kart boot bölümü) bölümünden am335x-bonegreen.dtb dosyasını okur ve fdtaddr adresine yükler.

uenvcmd –> U-Boot’un yürüteceği ilk komuttur. Örneğimizde görüldüğü üzere U-Boot sırasıyla arg , image , fdt komutlarını ve son olarak bootm komutunu yürütecektir.